Monday, April 30, 2012

Hadiah Allah di Dunia Untuk Orang Bertakwa

Kehidupan orang-orang yang bertakwa sangat indah dan penuh keberuntungan. Di dunia lagi Allah telah janjikan pelbagai ‘hadiah’, sebagaimana digambarkanNya di dalam Alquran:  • Sentiasa mendapat petunjuk :  “mereka itulah ( orang-orang yang bertakwa ) yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung” ( Al-Baqarah: 5 )
  • Diberi penyelesaian daripada masalah : “dan sesisapa yang bertakwa kepada Allah nescaya akan diberi kepadanya jalan keluar”. ( At-Thalaq: 2 )
  • Dipermudah segala urusan : “dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah  nescaya Allah akan memudahkan beginya segala urusannya”. ( At-Thalaq : 4 )
  • Mendapat rezeki dari sumber yang tidak terduga :  “ dan memberinya ( orang bertakwa ) rezeki dari sumber yang tidak terduga” ( At-Thalaq : 3 )
  • Dikasihi Allah ( dengan itu akan dikasihi malaikat dan manusia  ) : “ sesungguhnya Allah  mengasihi orang-orang yang bertakwa”. ( Ali Imran : 76 )
  • Mendapat keberkatan dari langit dan bumi: “jika seluruh penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi”. ( Al A`raf : 96 )
  • Mendapat keselamatan dan perlindungan dari Allah : ‘dan kami selamatkan orang orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa”. ( Al Fussilat : 18 ) “….dan bertakwalah kepadaAllah dan ketahuilah Allah bersama ( menolong dan melindungi ) orang-orang yang bertakwa” . ( Al-Baqarah : 194 )
  • Mendapat kemenangan. “sesungguhnya orang-orang bertakwa mendapat kemenangan”. ( An Naba` : 120 )
  • Diberikan Furqan ( petunjuk untuk membezakan yang haq dan yang batil ) : jika kamu bertakwa kepada Allah nescaya dia akan memberikan kepada kamu Furqan”. ( Al Anfal : 29 ) 
TM : Menurut Syara', Takwa ialah Menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahNya, taat kepadaNya dan menjauhi larangan-laranganNya serta menjauhi perbuatan maksiat.

No comments:

Post a Comment